Personvern

PERSONVERNPOLICY
Vi setter pris på ditt besøk på våre nettsider, og at du viser interesse for våre produkter. Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du besøker våre sider, og forsikrer deg om at personlig informasjon behandles på en sikker måte av oss som behandlingsansvarlig. 
Vi har forpliktet oss til å beskytte ditt personvern. Du kan gå til de fleste Web-sidene våre uten å gi oss noe informasjon om deg selv. Men noen ganger trenger vi informasjon for å gi deg tjenester som du ber om, og denne erklæringen om vern av personlige opplysninger gir opplysninger om innsamling av data og bruk av data i slike situasjoner.
 
Innsamling av personlige opplysninger
Vi samler også inn enkelte opplysninger om maskinvaren og programvaren din. Disse opplysningene kan være: IP-adresse, Web-lesertype, operativsystem, domenenavn, tilgangstid og henvisende Web-områdeadresser. Denne informasjonen brukes til å drive tjenesten, opprettholde kvaliteten på tjenesten og gi generell statistikk for bruken av vår nettside.
 
Bruk av personlige opplysninger
Vi bruker de personlige opplysningene til følgende formål:
Kontroll av personlige opplysninger
Når du registrerer deg, eller på annen måte gir oss personlige opplysninger, vil vi ikke dele denne informasjonen med tredjeparter uten din tillatelse, med unntak av de begrensede unntakene som allerede er nevnt. Informasjonen vil bare bli brukt til formålene nevnt ovenfor. Hvis du registrerer deg, forteller du oss også hvordan og om du vil at vi skal kommunisere med deg.
 
Tilgang til de personlige opplysningene
Vi gir deg midler til å sikre at de personlige opplysningene dine er riktige og oppdaterte. Hvis du registrerer deg på vår hjemmeside vil du ha full oversikt over bestillingen din til en hver tid.
 
 
Hvilke rettigheter har du, og hva gjør du?
Du har enkelte rettigheter når det gjelder vår behandling av dine personopplysninger. Kontakt Smartviking.no via vår kundeservice ved å klikke HERDu kan lese mer om rettighetene dine nedenfor.
 
Rett til tilgang
Du har rett til å få en bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg, og i så tilfelle få en viss informasjon om for eksempel hvorfor vi behandler opplysningene og hvor lenge vi lagrer dem. Du har også rett til å få en kopi av alle personopplysningene dine.
 
Rett til rettelse
Du har rett til å få rettet feilaktige eller ufullstendige personopplysninger om deg selv.
 
Rett til sletting og begrensning
I enkelte tilfeller har du rett til å få personopplysningene dine slettet, for eksempel om det mangler lovlig grunn til behandlingen eller at vi ikke lenger trenger personopplysningene. Under visse forutsetninger kan du ha rett til å kreve at vi begrenser vår behandling til lagring av opplysningene dine, og at vi ikke bruker dem på annen måte, for eksempel om vi ikke lenger trenger personopplysningene, men du trenger dem for å kunne hevde din rett i en domstol.
 
Rett til innvending
Siden vi behandler personopplysningene dine for direktemarkedsføring, har du rett til å innvende mot det. Vi vil da avslutte direktemarkedsføringen. Du har også rett til å innvende mot behandling som skjer med støtte av en berettiget interesse. Under den detaljerte informasjonen om kunder nedenfor, ser du hva våre berettigede interesser er.
 
Rett til dataportabilitet
Når vi behandler personopplysningene dine for å fullføre en avtale med deg, eller med støtte i ditt samtykke, har du rett til såkalt dataportabilitet. Det innebærer at du kan få ut personopplysningene dine i et strukturert og maskinlesbart format som gjør at du kan flytte personopplysningene dine. Til forskjell fra retten til tilgang, omfattes kun de personopplysningene du selv har gitt oss.
 
Hva gjør du hvis du har spørsmål eller klager?
Hvis du har spørsmål angående vår håndtering av personopplysningene dine, kan du ta kontakt med vår kundeservice på  e-post; kundeservice@smartviking.no.
Du har også alltid rett til å levere en klage eller anmeldelse for overtredelser av gjeldende regler for databeskyttelse til Datatilsynet
 
Detaljert informasjon til alle kunder
Nedenfor finnes informasjon om vår behandling av personopplysningene dine. Smartviking.no Generelle vilkår finner du HER.
 
Hva slags personopplysninger om deg behandler vi?
De opplysningene vi behandler om deg, er navn, adresse, epostadresse, kjønn, fødselsdato, mobilnummer, kjøpshistorikk, kundesegment, produktvalg, søke- og brukeroppførsel på nettsiden vår, kundenummer, ordrenummer, ip-adresse, samt din kommunikasjon med oss.
 
Hvilke formål behandles personopplysningene dine for? Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?
  • Vi bruker personopplysningene dine for å håndtere ditt kjøp på nettsiden vår, inkludert å behandle dine bestillinger, returer og reklamasjoner. Juridisk grunnlag for denne behandlingen: avtale
  • Vi bruker personopplysningene dine for å sende deg beskjeder om leveringsstatus eller ved problemer med levering av produktene dine. Juridisk grunnlag for denne behandlingen: avtale
  • Vi bruker personopplysningene dine for å håndtere betalingene dine. Juridisk grunnlag for denne behandlingen: avtale
  • Vi vil tilby deg forskjellige betalingsalternativer og kommer til å gjøre en analyse av hvilke betalingsalternativer som er tilgjengelige for deg, samt din betalingshistorikk og dine kredittvurderinger. Juridisk grunnlag for denne behandlingen: avtale
  • Vi bruker personopplysningene dine for å håndtere forespørsler fra deg via vår kundeservice, via epost, vår chattefunksjon, telefon og sosiale medier. Juridisk grunnlag for denne behandlingen: avtale
  • Vi bruker personopplysningene dine for å håndtere garantispørsmål og klager angående produkter. Juridisk grunnlag for denne behandlingen: avtale
  • Vi bruker personopplysningene dine for å identifisere deg og for å bekrefte at du har den lovfestede minimumsalderen for å gjennomføre kjøp på nettsiden vår. Juridisk grunnlag for denne behandlingen: rettslig forpliktelse
  • Vi bruker personopplysningene dine for å bekrefte adressen din overfor eksterne partnere. Juridisk grunnlag for denne behandlingen: interesseavveining 
  • Vi bruker personopplysningene dine for å sende deg nyhetsbrev og tilbud. Juridisk grunnlag for denne behandlingen: interesseavveining
  • Vi kan komme til å bruke personopplysningene dine for å oppfylle krav i lover, rettsavgjørelser og myndighetsbeslutninger. Juridisk grunnlag for denne behandlingen: rettslig forpliktelse
Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?
For å oppfylle våre forpliktelser under og etter ditt kjøp av et produkt: tre (3) år fra ditt siste kjøp.
For markedsføring og kontakt med kundeservice som baseres på en interesseavveining: tolv (12) måneder fra ditt siste kjøp.
For bokføring: sju (7) år pluss inneværende år i henhold til gjeldende lov.
For samtlige juridiske forpliktelser lagres opplysningene så lenge som gjeldende lov krever.
 
Hvor hentes personopplysningene fra?
Vi samler inn personopplysninger direkte fra deg når du gjennomfører kjøp, kontakter oss m.m.
 
Er det frivillig å oppgi personopplysninger?
Alle personopplysningene dine, bortsett fra «selskap» og «lagrede kredittkort» kreves for at du skal kunne gjennomføre et kjøp på nettsiden vår.
 
Hvem deler vi personopplysningene din med?
Vi deler personopplysningene dine med selskap som leverer betalingsløsninger, levering av produktene dine, markedsføringsrelaterte tjenester til oss, for eksempel for å håndtere og kommunisere utsendelser og tilbud, samt IT-relaterte tjenester, for eksempel lagring og vedlikehold. Tjenestetilbyderne får kun behandle personopplysningene dine i henhold til våre instrukser, og kan ikke benytte dem til deres egne formål.
 
Gjøres automatiserte avgjørelser?
Vi gjør ingen automatiske avgjørelser om deg.
 
Hvilke formål lagres personopplysningene dine for?
Vi behandler kontaktinformasjonen din for å kunne rette personlige tilbud til deg, sende nyhetsbrev, samt kommunisere med deg ved spørsmål, synspunkter osv.
Vi behandler kjøpshistorikken, din, samt informasjon og søk- og bruksoppførsel på nettsiden vår, adresse, kjønn, fødselsdato, kundesegment, produktvalg og status på medlemskap for å identifisere og anbefale andre produkter som vi tror du også kan være interessert i, samt rette personlige tilbud til deg I denne hensikt vurderer og analyserer vi personopplysningene dine. Dette innebærer at det forekommer såkalt profilering. Resultatet ar profileringen er at enkelte medlemmer av kundeklubben får enkelte tilbud, mens andre medlemmer av kundeklubben får andre tilbud.
 
Cookies
 
Var Internettbutikk inneholder såkalte cookies. I folge loven om elektronisk kommunikasjon, som trådde i kraft den 25. juli 2003, skal alle som besøker et websted med cookies få informasjon om det.
Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å handtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer ogsa informasjon om du har valgt a se kategorisidene med eller uten bilder.
Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til a hindre lagring av cookies kan du kontakte vårt kundesenter, og levere din bestilling via telefon, faks, brev eller e-post.